Pełna lista zadań

Od niepełnosprawności do kreatywności. Cykl spotkań kreatywno-rozwojowych

Zadanie zakłada w swojej realizacji cykl spotkań dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi, które wspomogą ogólny rozwój potrzebujących. Systematyczne spotkania mają na celu budowanie zachowań prospołecznych, lepszy rozwój w grupie, wyrównanie szans osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, wymianę doświadczeń. Organizacja wspólnych zajęć przybliża temat niepełnosprawności i pomaga budować wspólne relacje między rówieśnikami.

KOD ZADANIA

KOM08

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki)

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

136 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki)