Pełna lista zadań

FutboLove Małopolskie – doposażenie szkółek piłkarskich z powiatów: krakowskiego i proszowickiego w profesjonalny sprzęt sportowy

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 5 klubów piłkarskich działających na terenie gmin powiatu krakowskiego i powiatu proszowickiego. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez:
- wynajem boisk mobilnych o wymiarach 15*10 metrów z bandami, bramkami i siatkami zabezpieczającymi, celem organizacji treningów i zawodów sportowych,
- zakup kompletów przenośnych bramek: pełnowymiarowych 7,32*2,44 m (po 2 szt.), średnich o wymiarze 5*2 m (po 2 szt.), małych o wymiarze 3*1,55 m (po 2 szt.)
- zakup kompletów dresów (500 szt.) i strojów sportowych (1000 szt.)
- zakup piłek rozm. 4 i 5 (500 szt.)
- zakup urządzeń typu „rebounder/soccerwave” do treningu technicznego (10 szt.)
Zwieńczeniem realizacji projektu będzie organizacja turnieju finałowego, podczas którego rywalizować będą kluby realizujące projekt oraz zaproszone przez nich kluby partnerskie z terenu województwa małopolskiego.
Na turniej wieńczący projekt zaproszone zostaną osobistości ze świata sportu, co będzie stanowić atrakcję dla uczestników – dzieci szkolących się w akademiach piłkarskich klubów-beneficjentów zadania.

KOD ZADANIA

KOM06

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki)

CHARAKTER ZADANIA

Sportowy

KOSZT ZADANIA

398 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki)