Pełna lista zadań

Sport - to coś, co kocham - realizacja zajęć sportowych

Sport - to coś, co kocham - realizacja zajęć sportowych. To zadanie mające na celu kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, poprzez propagowanie postaw prozdrowotnych i rozwijanie zamiłowania do aktywnego wypoczynku, sportu, rekreacji, dzięki czemu beneficjenci wśród rożnych dziedzin sportowych mogą wybrać dziedzinę sportową idealnie dostosowaną do swoich potrzeb. W ramach zadania przeprowadzone zostaną następujące zajęcia: sekcja pływacka, sekcja squasha dla dzieci i młodzieży, bobasy - pływanie dla niemowląt i malutkich dzieci, zajęcia nurkowania dla młodzieży i dorosłych, nauka pływania z elementami korekcji wad postawy.

KOD ZADANIA

KOM04

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki)

CHARAKTER ZADANIA

Sportowy

KOSZT ZADANIA

400 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki)