Pełna lista zadań

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 776 poprzez budowę chodnika w m. Pietrzejowice oraz budowę dwóch aktywnych przejść dla pieszych w m. Niegardów oraz Piotrkowice Małe

Zadanie dotyczy poprawy bezpieczeństwa podróżujących użytkowników drogi wojewódzkiej 776 ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych. Zmodernizowana droga woj. 776 od granicy z miastem Kraków do granicy województwa małopolskiego została wzbogacona o drugą nitkę na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca na odcinku do centrum gminy natomiast, od ronda obsługującego zjazd na drogę powiatową w kierunku Słomnik - do Proszowic/Buska Zdroju - jedynie poszerzona do 7 m. Użytkownikami dróg są obok ruchu samochodowego również piesi ( w tym dzieci i młodzież) i należy w jak największym stopniu zadbać w sposób szczególny o ich bezpieczeństwo. Z uwagi na brak przy przedmiotowej drodze na pewnych odcinkach chodnika dla pieszych problemem staje się bezpieczne dojście do domu, przystanku komunikacji zbiorowej i szkoły. Przejścia dla pieszych w gminie Koniusza wymagają także poprawy bezpieczeństwa poprzez właściwe oznakowanie wizualne. Wnioskujemy niniejszym o realizację zadania którego celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi woj. 776 poprzez budowę odcinka chodnika oraz wykonanie aktywnej informacji wizualnej przy przejściach dla pieszych.

KOD ZADANIA

KOM02

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki)

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

400 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki)