Pełna lista zadań

NADPOPRADZKA SZKOŁA DAWNOŚCI. Od przedszkola do seniora

Piwniczna-Zdrój to miejscowość położona w samym sercu Beskidu Sądeckiego nad rzeką Poprad, zamieszkała przez wyjątkowa grupę górali nadpopradzkich, od wielu lat była bardzo mocno ukorzeniona w kulturze i tradycji. Jednak w XXI w. niska świadomość społeczna w tym zakresie powoduje jej niezrozumienie, niedocenianie, a nawet myślenie o niej w sposób pogardliwy i lekceważący. Podjęta próba zrozumienia mądrości ludowej ma spowodować zmianę stosunku do dawności, przebudowanie systemu wartości, rozwinięcie zainteresowań części mieszkańców (jako hobby), a w niektórych przypadkach jako nowe perspektywy zawodowe. Celem realizacji zadania jest rozwój zainteresowań i wzrost kompetencji grupy mieszkańców w kierunku dziedzictwa kulturowego przodków. Potem przykład ich postaw ma promieniować w środowisku, podjęta więc musi być niekonwencjonalna edukacja kulturowa dla różnych grup wiekowych, stąd hasło Od przedszkola do seniora. Szkoła ma obejmować naukę obyczajowości, doskonalenie gry na instrumentach (heligonka, dudy), naukę śpiewu, tańca, gwary, pokazy naturalnej uprawy roślin, naukę tradycyjnej kuchni góralskiej, wytwarzanie materiałów i wykonywania strojów z tych naturalnych materiałów, próbę twórczego przetwarzania stroju, a nawet dawne sposoby leczenia (ziołolecznictwo góralskie) oraz plastyka obrzędowa i ochrona ginących umiejętności np. przędzenie, tkactwo, wykonywanie tradycyjnych rękawic furmańskich. Przewidywana jest kontynuacja działań w formie zespołu, stąd potrzeba uszycia strojów i zakupienia tradycyjnego instrumentu. Będzie to ogromne, wielokierunkowe wzbogacenie oferty kulturalnej w gminie Piwniczna. W wymiarze materialnym dziedzictwo ma ochronić nagranie płyty ze zbiorów ISPAN z roku 1952 ze starymi pieśniami śpiewanymi przez ówczesnych mieszkańców Piwnicznej i okolic oraz opracowanie i przygotowanie do druku cz. I Leksykonu gwary i kultury ludowej górali nadpopradzkich. A takżę druk ćwiczeń do nauki gwary w formie broszur.

KOD ZADANIA

SAD16

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

powiat nowosądecki (bez m. Nowy Sącz)

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)